OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane

Adaptacja pomieszczeń części budynku ZSTiOzOI na potrzeby prowadzenia działalności gastronomicznej, dydaktycznej.

Wyjaśnienie :

Wyjaśnienie SIWZ