„Czytanie dla pokoju” – gra terenowa w ramach NPRC i MMBS Czym właściwie są gry literackie? Są to gry np. terenowe, które przypominają popularne podchody z tym, że ich temat związany jest z literaturą. Zakodowałyśmy 15 książek o tematyce wojennej, nawiązujących do tegorocznego hasła „ Czytanie dla pokoju”. Zadaniem uczestników było odnalezienie na terenie szkoły kodów, zeskanowanie

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice! Aż 62 uczniów technikum złożyło wnioski na stypendia naukowe! Bardzo Nas cieszy Wasze zainteresowanie. Zakończyliśmy ocenę formalną, merytoryczną i weryfikację wniosków! Drodzy Kandydaci, po numery wniosków zgłaszajcie się do sekretariatu szkoły codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00, z wyłączeniem 1

13 października w naszej szkole świętowaliśmy wspólnie Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela. Z tej okazji cała społeczność szkoły wzięła udział w uroczystej akademii. W części oficjalnej głos zabrał Pan Dyrektor Mariusz Pęza, który złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękował za trud wkładany

„Mój Eden” pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich to impreza, podczas której zaprezentowaliśmy przygotowany przez nas pokaz mody JESTEM EKO. Gośćmi specjalnymi byli Adam Wajrak i prof. Szymon Malinowski. Młodzi ludzie z całej Polski dyskutowali o idealnym świecie przyszłości, zmianach klimatycznych i odpowiedzialności za planetę. [gallery size="large"

W dniach 17-21 października 2022r., w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, w naszej placówce organizowane będą różnorodne przedsięwzięcia, m. in.: warsztaty z doradztwa zawodowego, spotkania z pracodawcami, wycieczki do zakładów pracy, wystawa prac uczniów, informacje i wskazówki dla maturzystów, konkurs szkolny „Zawód przyszłości”, założenie skrzynki, do której

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku ul. Spółdzielcza 8, ma zaszczyt zaprosić  do udziału w konkursie filmowym „NAKRĘĆ się na ZAWÓD" będącego elementem projektu "Podlaski Kompas Pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. I