RYSUNEK KAMERY, NAPIS KONKURS

Konkurs Nakręć się na Zawód

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku ul. Spółdzielcza 8, ma zaszczyt zaprosić  do udziału w konkursie filmowym „NAKRĘĆ się na ZAWÓD” będącego elementem projektu „Podlaski Kompas Pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

I etap to zgłoszenie prac do konkursu.

Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną na adres Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr do 10.11.2022r. do godz. 15.00 z dopiskiem„KONKURS NAKRĘĆ się na ZAWÓD”. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami, jest dostępny na stronie www.kompaspracy.edu.pl.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Sylwią Kozicką w godz. 9.00 – 14.00 tel. 85/ 653 77 00 lub e-mail: kompaspracy@bfkk.pl .