trzech młodych chłopców stoi na tle białej tablicy

„Czytanie dla pokoju” – gra terenowa w ramach NPRC i MMBS

„Czytanie dla pokoju” – gra terenowa w ramach NPRC i MMBS

Czym właściwie są gry literackie? Są to gry np. terenowe, które przypominają popularne podchody z tym, że ich temat związany jest
z literaturą. Zakodowałyśmy 15 książek o tematyce wojennej, nawiązujących do tegorocznego hasła „ Czytanie dla pokoju”. Zadaniem uczestników było odnalezienie na terenie szkoły kodów, zeskanowanie i odczytanie tytułów.

Taka forma popularyzacji czytania jest niezwykle atrakcyjna – motywuje do sięgania po książki, pokazuje jak uczyć się bawiąc a także kształtuje różne kompetencje i umiejętności. W przejściu gry liczą się takie elementy jak szybkość, wiedza, orientacja w terenie czy umiejętność współpracy.

 

Dziękujemy za wspólną zabawę.