grupa ludzi, kobiety i mężczyźni, stoją na podwórku, w tle drzewa

„Mój Eden” – spotkanie w Czeremsze

„Mój Eden” pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich to impreza, podczas której zaprezentowaliśmy przygotowany przez nas pokaz mody JESTEM EKO. Gośćmi specjalnymi byli Adam Wajrak i prof. Szymon Malinowski.

Młodzi ludzie z całej Polski dyskutowali o idealnym świecie przyszłości, zmianach klimatycznych i odpowiedzialności za planetę.