Mobilność łączona osób w trakcie kształcenia zawodowego, Students Testing- Testing Students. Pardubice, Czechy, 18-22 października 2021. Trudno wyobrazić sobie konstruowanie materiałów edukacyjnych bez zaangażowania w procesy samego ich tworzenia niejako głównych zainteresowanych, tj. samych uczniów/uczennic (choć branża informatyczna jest niestety dość mocno zmaskulinizowana) chcących w przyszłości

Szkolenie branżowe, pierwsza sekcja tematyczna.Teaching of Teachers. Pardubice, Czechy, 14-18 czerwca 2021 Potrzeby zastosowania poszczególnych form przekazu, stosowanej metodologii i elementów niezbędnych do prawidłowego przygotowania materiałów edukacyjnych do zajęć pozalekcyjnych uwzględniających najnowsze rozwiązania informatyczne muszą zostać przeanalizowane przez samych nauczycieli, szczególnie pod kątem stosowanych rozwiązań technicznych,

Nasi partnerzy: Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji w Białymstoku Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Kauno informacinių technologijų mokykla Pierwsze Międzynarodowe spotkanie projektowe w Polsce- 20-21.05.2021 r. - KICK-OFF MEETING Cel spotkania: prezentacje instytucji partnerskich, ustalenie harmonogramu prac w projekcie, zasady komunikacji oraz ewaluacji, a także rezultatów projektu. Podczas