Biblioteka szkolna otrzymała dofinansowanie na rok 2021 w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” w ramach Kierunku interwencji 3.2- zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych dla Technikum nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku. Całkowity koszt realizacji zadania

Dnia 20 maja 2022 r. odbyła się gala konkursu pięknego czytania „Zaufaj iskierce nadziei…”- twórczość W. Bartoszewskiego. Inspiracją do zorganizowania konkursu było przyjęcie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego. Konkurs skierowano do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z

19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. My też postanowiliśmy się w nią włączyć. W bibliotece szkolnej uczniowie samodzielnie przygotowali żonkile, symbol zbiorowej pamięci. Przy okazji poznali też historię Ireny Sendlerowej. Akcja

Okres pandemii i nauka zdalna zaburzyły codzienny rytm życia każdego z nas. Często poszukujemy wsparcia psychicznego. Jedną z jego form może być biblioterapia czyli literatura terapeutyczna. Młodzież naszej szkoły uczestniczyła w tego rodzaju zajęciach „W świecie motyla”. Wykorzystałyśmy bajkę terapeutyczną M. Rydzewskiej „Moja mama nie widzi”. Uczniowie wczuwali się