Szkoła bierze udział w projekcie pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Nasi Uczniowie mogą teraz bez przeszkód uczestniczyć w zdalnym nauczaniu. Pierwsze laptopy już

Szanowni Państwo,uprzejmie informuję, iż Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku uruchomiło możliwość mailowego kontaktu pomocowego dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Białegostoku. Z naszych doświadczeń wynika, iż dzieci i młodzież będący w kryzysie chętnie korzystają z możliwości pisemnego kontaktu czatowego bądź poprzez e-mail. W

Uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych, podczas egzaminów, nie mogą zakrywać ust i nosa powinni złożyć do 27 maja w sekretariacie szkoły zaświadczenie lekarskie potwierdzające problemy zdrowotne - umożliwi to pisanie egzaminów w oddzielnych salach.