Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku uruchomiło możliwość mailowego kontaktu pomocowego dla dzieci i młodzieży – mieszkańców Białegostoku. Z naszych doświadczeń wynika, iż dzieci i młodzież będący w kryzysie chętnie korzystają z możliwości pisemnego kontaktu czatowego bądź poprzez e-mail. W związku z powyższym specjalnie dla tej grupy odbiorców uruchomiony został adres e-mailowy: mlodziezCPD@gmail.com który jest obsługiwany przez psychologa naszego Centrum. Na stronie www.centrum-klanza.pl zamieszczone zostały zasady realizacji kontaktu pomocowego poprzez skrzynki e-mailowe. 
Ponadto na rzecz rodziców młodszych dzieci przedszkolaków oraz klas I-III psychoterapeutka Centrum Pomoc Dzieciom opracowała prezentację nt. „Jak wesprzeć dziecko w powrocie do przedszkola/szkoły po okresie izolacji”. Materiał publikowany jest poprzez portal społecznościowy FB oraz stronę www.centrum-klanza.pl

Anna Tuszyńska 
Dyrektor Centrum Pomocy Dzieciom
Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku