Ważne informacje – matury.

Uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych, podczas egzaminów, nie mogą zakrywać ust i nosa powinni złożyć do 27 maja w sekretariacie szkoły zaświadczenie lekarskie potwierdzające problemy zdrowotne – umożliwi to pisanie egzaminów w oddzielnych salach.