[vc_row][vc_column][vc_column_text]Informacja o unieważnieniu postępowania.[/vc_column_text][vc_column_text]Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.[/vc_column_text][vc_column_text]Ogłoszenie o zamówieniu 2021-BZP00104324-01 SWZ-adaptacja pomieszczeń Załącznik nr 1 do SWZ FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SWZ OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1 USTAWY Załącznik nr 4 do

BZP ogłoszeniePobierz Przedmiar robótPobierz SIWZ.Prace remontowo-adaptacyjne pracowni ZSTiOzOIPobierz załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowyPobierz załączniki 1-5 do SIWZPobierz załącznik nr 1A do SIWZ Uszczegółowienie zakresu robótPobierz Informacja z otwarcia ofert. Otwarcie ofertPobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz

[vc_row][vc_column][vc_column_text][pdf-embedder url="http://zstio.net.pl/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystaniejszej-oferty.pdf" title="Zawiadomienie o wyborze najkorzystaniejszej oferty"][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][pdf-embedder url="http://zstio.net.pl/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf" title="Informacja z otwarcia ofert"][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Adaptacja pomieszczeń części budynku ZSTiOzOI na potrzeby prowadzenia działalności gastronomicznej, dydaktycznej.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Wyjaśnienie : [pdf-embedder url="http://zstio.net.pl/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/Wyjaśnienie-SIWZ.pdf" title="Wyjaśnienie SIWZ"][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][pdf-embedder url="http://zstio.net.pl/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf" title="Ogłoszenie o zamówieniu"] http://zstio.net.pl/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf [pdf-embedder url="http://zstio.net.pl/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/SIWZ-na-wykonanie-remontu.pdf" title="SIWZ na wykonanie remontu"] http://zstio.net.pl/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/SIWZ-na-wykonanie-remontu.pdf   [pdf-embedder url="http://zstio.net.pl/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/Zał.-2-Formularz-cenowy-do-Zapytania-ofertowego-1BO-2020-Dostawa-urządzeń-i-sprzętu-gastronomicznego

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro. Kursy i zajęcia specjalistyczne zwiększające wiedzę, umiejętności i kompetencje uczniów/uczennic kierunku min. technik usług fryzjerskich, tyfloinformatyk, technik hotelarstwa oraz uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnychw podziale na