niebieskie tło, z prawej strony megafon, napis stypendia motywacyjne zstiozoi

Nabór na stypendia motywacyjne ZSTIOzOI

Ogłaszamy nabór na stypendia motywacyjne ZSTIOzOI finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w roku szkolnym 2022/2023.
Mamy do zaoferowania 16 stypendiów w wysokości 10 000 zł każde! 160 000,00 zł na rozwój najlepszych uczennic i uczniów ZSTiOzOI.

Zapraszamy uczniów klas II, III i IV technikum.

Uprzedzając Wasze pytania:

  • Uczniowie, którzy uzyskali stypendium motywacyjne z projektu #StaszicTeam w roku szkolnym 2021/2022 lub 2020/2021 niestety nie mogą wnioskować. Takie zgłoszenia będą odrzucane na etapie oceny formalnej.
  • Termin przedstawienia listy rankingowej z wynikami oceny i listą stypendystów uzależniony jest od liczby złożonych wniosków.
  • Informacja o terminie rozstrzygnięcia zostanie podana do publicznej wiadomości po dokonaniu oceny formalnej złożonych dokumentów.
  • Komplet dokumentów składamy w sekretariacie szkoły do 4 października do godziny 15.00 do sekretariatu.

Co trzeba zrobić?
PRZECZYTAĆ UWAŻNIE REGULAMIN

Jakie dokumenty trzeba złożyć?
– wniosek stypendialny, którego wzór stanowi załącznik nr 1,
–  kartę zgłoszeniową do projektu,
– dokumenty poświadczające osiągnięcia ucznia wystawione przez organizatora olimpiady, konkursu, turnieju (tj. dyplomy, certyfikaty,
poświadczenia oraz załącznik nr 2).

Uwaga! Dokumenty niekompletne, bez podpisu lub podpisów rodziców opiekunów prawnych w przypadku uczniów niepełnoletnich będą odrzucane z przyczyn formalnych.

Sekretariat nie ponosi odpowiedzialności za ocenę formalną wniosków.
Niech MOC będzie z WAMI! Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Regulamin programu stypendialnego Staszic Team 2022

Karta zgłoszeniowa STASZIC TEAM

Załącznik nr 1 do programu stypendialnego StaszicTeam 2022 Wniosek o przyznanie stypendium

Załącznik nr 1 do programu stypendialnego StaszicTeam 2022 Wniosek o przyznanie stypendium

Załącznik nr 2 do programu stypendialnego StaszicTeam 2022 Potwierdzenie aktywności na rzecz szkoły

Załącznik nr 2 do programu stypendialnego StaszicTeam 2022 Potwierdzenie aktywności na rzecz szkoły