Za nami 23. Koncert Pamięci, na którym wystąpili Helena Abramowicz - dyrygentka i pieśniarka z Mińska na Białorusi, nasza młodzież w montażu słownym dotyczącym Kresów - Zaduszki Kresowe, ilustrowanym muzyką i zdjęciami Kresów, chór z III LO. Niezwykle wzruszający i i oddający ideę spotkania scenariusz imprezy