23. Koncert Pamięci

Za nami 23. Koncert Pamięci, na którym wystąpili Helena Abramowicz – dyrygentka i pieśniarka z Mińska na Białorusi, nasza młodzież w montażu słownym dotyczącym Kresów – Zaduszki Kresowe, ilustrowanym muzyką i zdjęciami Kresów, chór z III LO.
Niezwykle wzruszający i i oddający ideę spotkania scenariusz imprezy opracowała Pani Kamila Antoniuk, zaproszenia i plakat – Pan Hubert Pilcicki, oprawa fotograficzna, jak zwykle najlepsza, Ania Kuźmierowska, nasza uczennica.