Dofinansowanie w ramach NPRC LICEUM

Nauczyciele bibliotekarze pozyskali środki w kwocie 5 000 zł dla Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” – Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2. Ze środków zakupiono 217 książek i 1 dokument elektroniczny a także tablicę flipchart jako wyposażenie biblioteki.