Niebieskie tło, dwie młode kobiety, jedna z nich czyta laptop, mają zdziwione miny

Nabór na stypendia motywacyjne ZSTIOzOI

Ogłaszamy nabór na stypendia motywacyjne ZSTIOzOI finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do zgarnięcia 16 stypendiów w wysokości 10 000 zł każde! 160 000,00 zł na rozwój najlepszych uczennic i uczniów ZSTiOzOI.

Komplet dokumentów składamy w sekretariacie szkoły do 11 października do godziny 15.00 do sekretariatu.

Co trzeba zrobić?

PRZECZYTAĆ UWAŻNIE REGULAMIN!

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

–       wniosek stypendialny załącznik nr 1 (pobierz pdf) (pobierz doc)

–       kartę zgłoszeniową do projektu (pobierz)

–       dokumenty poświadczające osiągnięcia ucznia wystawione przez organizatora olimpiady, konkursu, turnieju (tj. dyplomy, certyfikaty, poświadczenia oraz załącznik nr 2 (pobierz pdf) ) (pobierz doc)

podpisany Regulamin z adnotacją „Zapoznałem się/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję warunki”. (pobierz doc) (pobierz pdf)

Uwaga! Dokumenty niekompletne, bez podpisu lub podpisów rodziców opiekunów prawnych w przypadku uczniów niepełnoletnich będą odrzucane z przyczyn formalnych.

Sekretariat nie ponosi odpowiedzialności za ocenę formalną wniosków.

Niech MOC będzie z WAMI! Czekamy na Wasze zgłoszenia!