Konsultacje dla uczniów i absolwentów – ważne informacje

Od 25 maja br. w naszej szkole będą prowadzone konsultacje dla chętnych absolwentów, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego.

Od 1 czerwca br. chętni uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Szczegółowy harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych, zgodny z wytycznymi sanitarnymi dotyczącymi organizacji zajęć w szkołach i palcówkach oświatowych,  podamy w późniejszym terminie.