Stypendium w ramach projektu „Kompleksowe kwalifikacje!” – II tura

IPRU – download

Oświadczenie o uczestnictwie w dodatkowych zajęciach

Regulamin przyznawania stypendium dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku w ramach projektu pt. „Kompleksowe kwalifikacje!” nr RPPD. 03.03.01-20-0119/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach RPOWP 2014-2020
Wniosek o przyznanie stypendium

Wnioski stypendialne wraz z załączonymi dokumentami (prace, oświadczenia itp) składamy do sekretariatu najpóźniej do 8.11 godz. 15.00