Samorząd Uczniowski

 

Przewodnicząca Dominika Jurczenia

Zastępca Julia Nietupska

Sekretarz Michał Fiedorczuk

Opiekun SU Anna Nesterowicz-Kurkowska