USŁUGI KRAWIECKIE

Usługi krawieckie w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku realizowane są przez uczniów na zajęciach praktycznych pod kierunkiem nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Usługi nie są realizowane w czasie ferii zimowych, wakacji, przerw świątecznych, praktyk zawodowych, dni wolnych od zajęć dydaktycznych, matur, egzaminów zawodowych itp.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług prosimy o kontakt: magazyn@zstio.net.pl