Szkoły oraz placówki oświatowe w swojej działalności wykorzystują dane osobowe uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły oraz innych osób, np. zaproszonych gości na uroczystości szkolne, innych członków rodziny dziecka. Oznacza to, że są one zobowiązane do stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

OFERTA PRACY NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO-KADROWYCH

ogłoszenie
sprostowanie
załącznik Nr 1 (1)
Załącznik nr 2

OFERTA PRACY NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. EKONOMICZNYCH

ogłoszenie (1)
załącznik Nr 1 (1)
załącznik Nr 2 (1)
Załącznik Nr 3 sprostowanie