Międzynarodowa konferencja online Projekt Erasmus + „ Innovative Teaching/ Learning Approaches”.

Międzynarodowa konferencja online Projekt Erasmus + Innovative Teaching/ Learning Approaches”.

Dnia 27 października 2023 uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w międzynarodowej konferencji online podsumowującej projekt „Innovative Teaching/ Learning Approaches”. W wydarzeniu udział wzięli uczniowie i nauczyciele z dwóch szkół z Turcji, Rumunii, a także specjaliści z Niemiec, Portugali i Włoch. W trakcie spotkania zaprezentowano rezultaty projektu, a w szczególności aplikację powstałą w wyniku kilkuletniej międzynarodowej współpracy, którą znajdziecie pod adresem https://itlaeu.com/lms/. Aplikacja jest aplikacją edukacyjną powstałą z myślą o nauczaniu przedmiotów ścisłych. Na platformie nauczyciele ze wszystkich partnerskich państwa zamieszczali kursy z matematyki, biologii, fizyki, chemii, informatyki i inżynierii oraz języka angielskiego. Uczniowie biorący udział w projekcie uczestnicząc w kursach testowali nowopowstałą aplikację. Do korzystania z aplikacji zostali zaproszeni wszyscy nauczyciele i uczniowie naszej szkoły, a także innych szkół.

Dwuletnia współpraca w ramach projektu była niesamowitym doświadczeniem dla nas i chociaż było to nasze ostatnie spotkanie z kolegami i koleżankami z Rumuni i Turcji, a także z partnerami z Niemiec i Portugalii to wiemy już dziś, że nawiązane przyjaźnie, w trakcie trwającego dwa lata projektu pozostaną z nami na zawsze, a powstała w wyniku współpracy platforma jest kolejnym innowacyjnym narzędziem, które mamy nadzieję będzie wykorzystywane przez coraz większą liczbę odbiorców.