Konkurs „Talent i praca – to się opłaca”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie „Talent i praca – to się opłaca”. Celem konkursu jest upowszechnienie i popularyzacja kształcenia zawodowego.🤩

Praca konkursowa to samodzielnie wykonana jedna praca plastyczna 🧑‍🎨bądź literacka ✍️(w zależności od kategorii), nawiązująca do tytułu
konkursu, np. zawierająca informacje o osobie/ach, która może stać
się inspiracją dla innych, posiada talenty, które pokazuje konkretny
zawód i/lub stanowisko z wybranej branży wskazanej w poszczególnych
subregionach.🔊

Prace oraz oryginały dokumentów należy składać/wysłać pocztą
tradycyjną do Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr do 23.10.2023r.
(liczy się data wpływu do siedziby organizatora).🤝

🔝Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. 🎁

Link do regulaminu :

Regulamin PDF