Szkolenie strzeleckie dla uczniów klas pierwszych

Dnia 23 i 26 maja 2023 roku w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w naszej szkole zostało przeprowadzone szkolenie strzeleckie. Podczas zajęć uczniowie mieli okazję zapoznać się z obsługą różnych rodzajów broni oraz zasadami bezpieczeństwa związanymi ze strzelaniem. Szkolenie odbyło się na sali gimnastycznej i miało na celu wprowadzenie uczniów w świat strzelectwa.

Podczas szkolenia uczniowie mieli okazję zapoznać się z trzema rodzajami broni: pistoletem Glock 19 i Walther P99 o kalibrze 9 mm, karabinkiem AK JACK II o kalibrze 7,62×39 mm oraz karabinem SWD o kalibrze 7,62×54 mm R. Instruktorzy odpowiedzialni za szkolenie zapewnili uczniom odpowiednie środki ostrożności i nadzorowali każdy etap nauki.

Podczas zajęć uczniowie zostali przede wszystkim zapoznani z zasadami bezpieczeństwa, które obowiązują podczas strzelania. Omówiono również budowę broni, jej działanie oraz różne postawy strzeleckie, takie jak leżąca, klęcząca i stojąca. Uczestnicy szkolenia mieli okazję przećwiczyć te postawy pod czujnym okiem instruktorów.

Instruktorzy zwracali szczególną uwagę na prawidłowe chwyty broni, stabilne postawy strzeleckie, precyzyjne wyrównanie przyrządów celowniczych, prawidłowe oddychanie oraz płynne naciskanie na spust. Każdy uczestnik otrzymał indywidualną opiekę i wsparcie, aby zapewnić im bezpieczne i odpowiednie doświadczenie strzeleckie.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom i organizatorom szkolenia. Było to wartościowe doświadczenie, które pozwoliło naszym uczniom poszerzyć swoją wiedzę na temat bezpiecznego obchodzenia się z bronią oraz zasady działania różnych rodzajów broni. Mamy nadzieję, że szkolenie to przyczyniło się do wzrostu świadomości bezpieczeństwa wśród uczniów i przyczyniło się do rozwinięcia ich umiejętności strzeleckich.