Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń i akcesoriów na potrzeby Koła reklamy i przedsiębiorczości

Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń i akcesoriów na potrzeby Koła reklamy i przedsiębiorczości (docx, pdf)

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy (docx, pdf)

Załącznik nr 2. Formularz cenowy (docx, pdf)

Zapraszamy do złożenia ofert.

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania w cz. I, III (pdf)