trzy osoby w średnim wieku stoją n scenie, kobieta trzyma torebki papierowe

Memoriał im. Tadeusza Chwiedzia poświęcony Ofiarom Polskiego Sybiru

19 kwietnia odbył się Memoriał im. Tadeusza Chwiedzia poświęcony Ofiarom Polskiego Sybiru .

Celem wydarzenia było upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat zsyłek Polaków na Syberię oraz upamiętnienie losów polskich zesłańców. Wydarzenie miało formę questu, w którym uczestniczyły białostockie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Uczniowie wraz

z opiekunami przemieszczali się ulicami Białegostoku i odkrywali miejsca związane z zesłańcami i zesłaniami.

 

Wyniki: 

I miejsce: Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa
II miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Mieszka I
III miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza
 
Memoriał zakończył się podsumowaniem w Muzeum Sybiru, gdzie z uczniami spotkała się córka Sybiraka Tadeusza Chwiedzia Pani Eliza Borecka-Koss.

W wydarzeniu wzięli udział Prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru Pan Jerzy Bołtuć oraz Pani Jolanta Hryniewicka Prezes Związku Sybiraków.

Koordynator wydarzenia: Katarzyna Wawrzeniuk, osoby współorganizujące: Andrzej Owsiejczuk, Jolanta Smalikowska-Sawczuk, Gabriela Grzegorek, Maritta Kossakowska, klasy 1c i 2c (technik organizacji turystyki).

Zasady questu

Treść questu