Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów na potrzeby realizacji zajęć fotograficznych

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów na potrzeby realizacji zajęć fotograficznych (docx, pdf).

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy (docx, pdf)

Załącznik nr 2. Formularz cenowy (docx, pdf)

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania. (pdf)