grupa ludzi na tle szklanego budynku

Międzynarodowy projekt “ Innovative Teaching/ Learning Approaches” -polsko- rumuńsko-turecka współpraca

W dniach 27.03.2023-31.03.2023 w ramach projektu “ Innovative Teaching/ Learning Approaches” No 5  We are enriching our STEAM activities and game uczniowie naszej szkoły wraz z uczniami z Turcji i Rumunii realizowali liczne działania mające na celu wymianę doświadczeń w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, a w szczególności kompetencji cyfrowych, kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, technologii  i inżynierii, kompetencji rozumienia i tworzenia informacji, kompetencji językowych,  kompetencji  w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. Dwuletni projekt realizowany jest w ramach program Erasmus+ KA229, SCHOOL  PARTNERSHIP PROJECT 2021-1-RO-01-KA-220-SCH-0030265. Jego głównym celem jest popularyzacja STEM i STEAM w modelu edukacji rumuńskiej, tureckiej i polskiej.

W trakcie trwającej pięć dni wizyty uczniowie nie tylko poznawali narzędzia cyfrowe  stosowane do nauczania przedmiotów ścisłych w naszej szkole. Młodzież brała udział w praktycznych zajęciach matematyki, robotyki i programowania w języku angielskim prowadzonych przez specjalistów z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Po warsztatach uczniowie i nauczyciele mieli możliwość podziwiania zbiorów nowoczesnej Biblioteki Politechniki Białostockiej.   Kolejnego dnia przyszedł czas na poznanie bogactwa i różnorodności mikroorganizmów  i bakterii w trakcie warsztatów “Amazing microbial world”  prowadzonych przez  mgr Monikę Zabrzycką z Wydziału Biologii oraz  podróż po ekstremalnych zjawiskach pogodowych w Układzie Słonecznym z mgr Laetitią Gibaud na Wydziale Fizyki. Wizyta na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku zakończyła się seansem  filmu “Na skrzydłach marzeń” w Planetarium. Czwarty dzień wizyty to w dalszym ciągu uczenie się poprzez doświadczanie- wizyta w  “Epicentrum”  oraz  praktyczne zajęcia składania i programowania robotów prowadzone przez  nauczycieli naszej szkoły – p. Arturę Cybę i p. Andrzeja Owsiejczuka. Podczas ostatniego dnia pobytu przyszedł czas na poznanie tajników Puszczy Białowieskiej, co umożliwiła wizyta w interaktywnym muzeum Puszczy Białowieskiej  i Rezerwacie Przyrody.