plakat informacyjny jak we wpisie

Konkurs matematyczny Kangur

16 marca 2023r. odbył się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR organizowany przez Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych działające przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konkurs miał na celu sprawdzenie posiadanych wiadomości i umiejętności logicznego myślenia oraz ich praktyczne zastosowanie w rozwiązywaniu zadań.

Nad przebiegiem konkursu w ZSTiO czuwała pani Elwira Pachwicewicz- szkolny koordynator konkursu.

W Kangurze matematycznym wzięło udział 8 uczniów w następujących kategoriach:

Junior: 3 osoby

Student: 5 osób

Wszyscy uczestnicy otrzymali prezent w postaci układanki przestrzennej i czekają na wyniki.