na pierwszym planie manekim, na drugim kobieta siedzi przy biurku, z lewej młodziez siedzi przy ławkach

Szkolenie wolontariuszy

20 wolontariuszy z naszej szkoły uczestniczyło w szkoleniu organizowanym przez PCK. Kurs dotyczył pierwszej pomocy.