grupa osówb, kobiety i mężczyźni, w różnym wieku, pozują do zdjecia na tle napisu nazwy szkoły

Konkurs walentynkowy – wyniki

Konkurs walentynkowy „Wykonanie projektu nadruku na koszulkę o tematyce przedstawiające uczucia”

Tematyka walentynkowa łączy różne kierunki kształcenia. Otrzymaliśmy 38 prac z klas Ia, IIa, Ig, Ie, Ii, If, Ij, IIc.

Komisja w składzie:

Edyta Uss-Mazewska – przewodnicząca

Maritta Kossakowska

Justyna Woroniwska

Joanna Żaworonek

z trudem wytypowała 3 pierwsze miejsca.

I miejsce Izabella Bućkowska kl.I e

II miejsce Kaja Ułaszonek kl.I e

III miejsce Magda Wawreniuk kl.II a

Podziękowania dla Pani Justyny Worowskiej za przygotowanie młodzieży do konkursu, kl.II a technik przemysłu mody za przygotowanie nadruku na koszulkach i nagród oraz Panu Hubertowi Pilcickiemu za przygotowanie dyplomów.