niebieskie tło, logo ptak

Skrócone lekcje 21-23.02, 27-28.02.2023

W dniach 21, 22, 23 oraz 27, 28 lutego odbędą się posiedzenia zespołów ewaluacyjnych. Celem spotkań jest dokonanie Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przy uwzględnieniu skuteczności udzielanej im pomocy.

 

ROZKLAD-DZWONKOW