trzy dziewczyny siedzxą przy łąwce, na ławce karta pracy, piórniki

Warsztaty zorganizowane przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr

W okresie od 01.10.2022 r. do 20.01.2023 r. w 4-godzinnych warsztatach zorganizowanych przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr wzięło udział 11 grup uczniów:

– „Kreatywność – czyli bądź kowalem swego losu” – 6 grup

– „Uczenie się – czyli uczę się szybko i skutecznie” – 5 grup

Wsparciem zostało objętych 136 uczniów z klas 1-4 (Technikum Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku) kształcących się na kierunkach: technik fotografii i multimediów, technik stylista, technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich, technik logistyk, technik reklamy, technik informatyk, technik przemysłu mody, technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Zajęcia prowadziła Pani Kamila Antoniuk.