Zapytanie ofertowe – Usługa organizacji 8 wyjazdów dla uczniów w ramach projektu „StaszicTeam – program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku” o nr RPO.03.03.01-20-0222/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020