Staże zawodowe w Walencji

Ponad 50 uczniów uczestniczyło w I etapie kwalifikacji na staże zawodowe w Walencji w ramach projektu Akredytacji z programu Erasmus+.

29 uczniów zostało zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji – rozmów kwalifikacyjnych w języku angielskim. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej brane były pod uwagę następujące kryteria: płynność i swoboda wypowiedzi, poziom opanowania języka angielskiego, komunikatywność, umiejętność reagowania na stres i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, poziom wiedzy ogólnej o Hiszpanii, Walencji, motywacja dotycząca wyjazdu.

Łącznie, ze wszystkich etapów rekrutacji, można było uzyskać 17 punktów.

Oceniane były następujące kryteria:

– średnia ocen ucznia z przedmiotów zawodowych maksymalnie 3 punkty;

– ocena z zachowania maksymalnie 3 punkty;

– opinia wychowawcy maksymalnie 3 punkty;

– ocena z języka angielskiego maksymalnie 3 punkty;

– ocena z rozmowy kwalifikacyjnej maksymalnie 5 punktów.

Decydujący głos w sprawie wyników rekrutacji, w zakresie radzenia sobie ze stresem i umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz gotowości do podjęcia pracy oraz 3-tygodniowego pobytu za granicą, podejmował koordynator projektu Pan Grzegorz, przedstawiciel Regionalnego Centrum Kompetencji.

Serdecznie gratulujemy 18 osobom zakwalifikowanym do wyjazdu do Walencji oraz uczniom, którzy zostali zakwalifikowani na listę rezerwową.

Tym, którym nie udało się w tym roku szkolnym, chcielibyśmy przekazać: nie martwcie się! To projekt wieloletni, kolejna grupa uczniów wyjedzie na staż zawodowy już za rok.