grupa młodych ludzi pozuje do zdjęcia w sali lekcyjnej

Tydzień Kariery

W dniach 17-21 października zorganizowany został w naszej szkole Tydzień Kariery. Uczniowie mogli uczestniczyć w spotkaniach z pracodawcami, wycieczkach zawodoznawczych, prelekcjach i warsztatach, ale także otrzymać informacje na temat interesujących ich uczelni i miejsc pracy. Działało stoisko doradców zawodowych i skrzynka, do której można było wrzucić pytania.

Nie zabrakło wystawy fotograficznej, konkursu, a także przekazanych uczniom oraz nauczycielom materiałów ze wskazówkami do zbliżającego się egzaminu dojrzałości, linków do ciekawych prelekcji i materiałów na zajęcia z wychowawcą.