neonowy plakat, informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

Rozmowy kwalifikacyjne w ramach projektu ERASMUS+ Staże zawodowe w Walencji

Serdecznie zapraszamy uczniów na rozmowy kwalifikacyjne w ramach projektu ERASMUS+ Staże zawodowe w Walencji

Gdzie?

Biblioteka szkolna.

Kiedy?

3 listopada od godziny 9.00 do 13.40 (szczegółowy harmonogram będzie przesłany).

Rozmowy odbywają się co 10 minut.

Dlaczego taki termin?

Klasy po szkole podstawowej wrócą z praktyk zawodowych a klasy III są jeszcze w szkole przed praktykami zawodowymi.

 

Komisja?

Nauczyciele języka angielskiego, koordynator projektu, wicedyrektor.

 

Uczniowie uczestniczący w rozmowach są zwolnieni TYLKO W CZASIE OCZEKIWANIA NA ROZMOWĘ I ROZMOWY.

Po rozmowie wracają na zajęcia.

Udział w rozmowie nie zwalnia ze wszystkich lekcji!