niebieskie tło, logo ptak

Skrócone lekcje 26 i 27 września

W związku z zaplanowanymi na 26 i 27 września  2022 roku Zespołami ds organizowania i koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych z klas pierwszych zajęcia lekcyjne w tych dniach będą odbywać się wg załączonego harmonogramu.