logo szkoły, ptak, napis zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami odbędą się wg harmonogramu:

           13 września 2022 r.
            (wtorek)

 • zebranie rodziców uczniów klas pierwszych, godz. 18:00 – sala
  gimnastyczna, potem spotkania z wychowawcami o godz. 18:30,
 • zebranie rodziców klas drugich, godz. 18:00.


  14 września 2022 r.
  (środa)

 • zebranie rodziców uczniów klas trzecich, godz. 18:00;
 • zebranie rodziców uczniów klas czwartych pp i maturalnych,
  godz. 18:30;