grafika ozdobna

Konkurs pięknego czytania

Dnia 20 maja 2022 r. odbyła się gala konkursu pięknego czytania „Zaufaj iskierce nadziei…”- twórczość W. Bartoszewskiego. Inspiracją do zorganizowania konkursu było przyjęcie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego. Konkurs skierowano do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego. Wzięło w nim udział 23 uczniów z 7 szkół. Do jury zaproszono: Katarzynę Węcławską kierownik Filii nr 3 Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego, Jolantę Hinc-Mackiewicz kierownik działu literackiego Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki oraz Adama Siemieńczyka  mieszkającego w Wielkiej Brytanii, poetę, krytyka literackiego, malarza pochodzącego z Podlasia. Jury przyznało nagrody:

I miejsce Maria Gierałtowska Szkoła Podstawowa nr 16 w Białymstoku,

II miejsce Mateusz Gryszko Szkoła Podstawowa nr 49 w Białymstoku,

III miejsce Anna Fiodorow Szkoła Podstawowa nr 24 w Białymstoku,

Wyróżnienie Jan Kiełczewski Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie,

Wyróżnienie Jan Klim Szkoła Podstawowa nr 24 w Białymstoku,

Wyróżnienie Maria Sadowska Szkoła Podstawowa nr 37 w Białymstoku,

Nagroda Specjalna Adama Siemieńczyka, okolicznościowy medal oGródek Poezji Maria Gierałtowska Szkoła Podstawowa nr 16 w Białymstoku,

Nagroda Specjalna Wyróżnienie kierownika Działu Literackiego Teatru Dramatycznego Anita Osiecka Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie.