plakat informacyjny, jak w opisie

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RP

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RP

W dniu 03.05.2022 r. w godz. 10.00 – 14.00 zapraszamy na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku.

W programie spotkania z żołnierzami:

– pokaz sprzętu 16 Dywizji Zmechanizowanej, 18 pułku rozpoznawczego oraz 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej;

–  zapoznanie z warunkami pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy JW., przedstawicieli Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku oraz Wojskowej Akademii Technicznej;

– pokaz praktycznych umiejętności kadetów szkoły średniej z klasami o profilu mundurowym;

– wojskowy poczęstunek – GROCHÓWKA.