grupa ludzi, kobiety i mężczyźni, stoją

Wieczornica patriotyczna

W naszej szkole odbyła się wieczornica upamiętniająca deportację Polaków na Sybir. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Związku Sybiraków z Oddziału w Białymstoku, dyrektorzy białostockich placówek oświatowych, dyrekcja oraz młodzież z naszej szkoły.

Organizatorzy: Kamila Antoniuk, Krystyna Michalis, Agnieszka Kitlas i Paweł Janukiewicz.