niebieskie tło, logo ptak, napis konsultacje dla rodziców

Konsultacje dla rodziców 22 – 23.03.2022

Szanowni Państwo,

22 marca odbędą się konsultacje dla rodziców uczniów klas trzecich i czwartych, godz. 18:00 – 19:00;

23 marca odbędą się konsultacje dla rodziców uczniów klas pierwszych i drugich,  godz. 18:00 – 19:00.

Nauczyciele i specjaliści będą dostępni w następujących salach:

SALA 103

Nauczyciele przedmiotów:

– matematyka,

– fizyka,

– chemia.

SALA 104

Nauczyciele języka angielskiego.

SALA 105

Nauczyciele przedmiotów:

– język polski,

– język niemiecki,

– język rosyjski.

SALA 207

Nauczyciele przedmiotów:

– historia,

– historia i społeczeństwo,

– biologia,

– geografia.

SALA A106

Nauczyciele przedmiotów:

– plastyka,

– podstawy przedsiębiorczości,

– edb,

– bhp,

– religia,

– etyka.

BIBLIOTEKA

– nauczyciele bibliotekarze,

– opiekun klubu szkolnego.

SALA  116

Nauczyciele przedmiotów zawodowych z branży: logistyk, odzieżownik.

SALA 117

Nauczyciele przedmiotów zawodowych z branży: fotograf, reklama, informatyk.

SALA A110

Nauczyciele przedmiotów zawodowych z branży: fryzjer, turysta, hotelarz.

SALA A112

Nauczyciele rewalidacji i współorganizujący kształcenie.

SALA  107  (pokój nauczycieli wychowania fizycznego)

Nauczyciele wychowania fizycznego

207A,  207B  (gabinety pedagogów i psychologów)

Pedagodzy i psycholodzy

Korytarz na parterze – nauczyciele współorganizujący kształcenie pomagają rodzicom uczniów w odnalezieniu nauczycieli i sal