błękitne tło, megafon i napis konkurs

Konkurs na logo projektu Erasmus+

Zaprojektuj logo nowego projektu Erasmus+ i wygraj udział w projekcie!!!
Projekt ” Innovative Teaching/ Learning Approaches” ma na celu stworzenie aplikacji mobilnej na platformie STEAM oraz gier, które można wykorzystać w naukach ścisłych. Partnerzy projektu: Turcja, Portugalia, Rumunia, Niemcy.
Stwórz logo w wybranej przez siebie aplikacji i wygraj udział w niesamowitej przygodzie.
Na Wasze projekty czekamy do 10.03.2022.
Przesyłajcie je na adres: madzia3311@wp.pl lub przynieście na nośniku danych do nauczycieli: p .Magdalena Kempisty lub p. Anna Maciejuk.