Skrócone lekcje

W związku z organizacją Zespołów ds. koordynowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w dniach 15,16,17 lutego oraz 21,22,23 lutego 2022 roku zajęcia lekcyjne będą odbywały się wg załączonego harmonogramu.