niebieskie tło,logo grafika ptak, napis ważne

Powrót do szkoły zasady i wytyczne

W związku z powrotem do nauki stacjonarnej oraz apelem Ministra Edukacji i Nauki przypominamy o przestrzeganiu aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów oraz stosowaniu się do wytycznych MEiN, MZ, GIS dla szkół. W szczególności przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa we wspólnych przestrzeniach, zwłaszcza na korytarzu podczas przerw między zajęciami, częstym wietrzeniu sal, dezynfekcji rąk i w miarę możliwości zachowaniu dystansu społecznego. Jednocześnie zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami dotyczącymi bezpieczeństwa przypominamy o możliwości skorzystania ze szczepienia.