SKRÓCONE LEKCJE 8.12.2021

W związku z organizacją próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i z posiedzeniem Rady Pedagogicznej 8 grudnia obowiązuje zmieniony rozkład dzwonków.