Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Teoretyczna część egzaminu odbędzie się 8 grudnia 2021 r. w godzinach od 8:30 do 9:30 (dla osób korzystających w wydłużenia do 10:00).

W tym dniu lekcje (skrócone) zaczynają się od godziny 10:00, zgodnie ze zmienionym rozkładem dzwonków.

Etap praktyczny egzaminu będzie przeprowadzany na zajęciach z praktycznych przedmiotów zawodowych do 22 grudnia.