logotyp NPRC

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021

Biblioteka szkolna otrzymała wsparcie finansowe (15000 zł) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.