plakat, napis stop, papieros

Konkurs plastyczny „Papierosy Twoim wrogiem!”

W dniach 01.10 – 27.10.2021 r. w ZSTiO odbył konkurs plastyczny pt.’’ Papierosy Twoim Wrogiem”. Organizatorami konkursu byli: przewodniczący- mgr Justyna Worowska, członkowie- mgr Maritta Kossakowska oraz-Anna Zajko.

Do udziału w nim zostali zaproszeni wszyscy uczniowie naszej szkoły. Przedmiotem konkursu było stworzenie prac, w której tematyką był zły
wpływ i szkodliwość na zdrowie palenia wyrobów tytoniowych. Prace plastyczne były wykonane w dowolnej technice plastycznej lub programie graficznym na FA3 lub A4.
Głównym celami konkursu było promowania zdrowego stylu życia, profilaktyka i uświadomienie młodzieży szkodliwości palenia papierosów.
Ważnym aspektem było również modelowanie postaw asertywnych związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie. W konkursie wzięło udział 80 uczniów naszej szkoły. Prace wykonane były w różnych technikach plastycznych w formie plakatu. Odznaczały się wysokimi walorami estetycznymi, dużą sprawnością techniczna i manualną uczniów oraz wyobraźnią . Uczniowie stworzyli piękne prace , a zarazem w sposób trafny – wykorzystując środki wyrazu plastycznego, uchwycili istotę i problematykę poruszonego problemu.

Wyłonienie zwycięzców nie było łatwe. Jury w składzie : Pani mgr Maritta Kossakowska, Pani mgr Justyna Worowska i Pani mgr Anna Zajko, po długich naradach zdecydowało nagrodzić :

I miejsce- Wiktoria Kobeszko z kl.1d, II miejsce- Zuzanna Szwedko z kl.II i,
III miejsce- Wiktoria Orłowska z kl.1a, III miejsce- Konrad Matuszewski z kl. Ig,

6 wyróżnień dla: Siemionow Urszuli z kl.I a, Anny Kozub z kl.I a, Pauliny Zinówko z kl. I a, Natalii Łotysz z kl.I d, Łukasza Bardowskiego z kl. 3 w i Konrada Hajdukiewicz z kl.III w.

Jury przy wyborze nagrodzonych prac kierowało się takimi kryteriami jak: Trafne i oryginalne uchwycenie tematu o szkodliwości palenia, jasność i symbolika przekazu plastycznego, estetyka wykonania prac plastycznych , wyobraźnia twórcza oraz poziom warsztatu technicznego uczestników .
Konkurs zakończył się stworzeniem wystawy prac pokonkursowych pt.” Papierosy Twoim wrogiem ‘’. Nagrodzeni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody.